Privacy beleid

Preambule

Het VVV-kantoor van Val de Drôme verwerkt persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens)” die op u betrekking hebben in het kader van het gebruik van deze website (https://www.valleedeladrome-tourisme.com).
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.
Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen op dit gebied, in het bijzonder Wet 78-17 van 6 januari. , 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als “Gegevensverwerking en vrijheden” in de nieuwste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Artikel 1 – Reikwijdte van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid beschrijft de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op – of via – de site zijn verzameld.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme verzamelt persoonsgegevens (online, ook per e-mail of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer voor hem specifieke elementen.

“Niet-persoonlijke gegevens” komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 – Opslagplaatsen van Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:
OVH
Kellermannstraat 2
59100 Roubaix – Frankrijk
www.ovh.com

Artikel 3 – Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: het VVV-kantoor van Val de Drôme, chemin des Fouilles 26400 Allex; bepaalde technische hosting-, deduplicatie-, datakwaliteit- en klantkennisdiensten worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners OVH (Frankrijk) en Google Analytics. Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet voorzien zijn in het dienstencontract en die hem verplicht technische maatregelen te nemen en die voldoen aan de vereisten van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 – Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:
Naam ;
Voornaam ;
E-mailadres ;
Adres ;
Geboortedatum ;
Telefoonnummer;
Verblijfsdata;
interesses;
Soort media;
geolocatie;
IP-adressen

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functies en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u het VVV-kantoor van Val de Drôme bepaalde Persoonsgegevens verstrekt wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. Het staat u vrij om uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verstrekken of niet.

Als u er echter voor kiest ze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functies van de site mogelijk niet correct werken en/of zal u de toegang tot bepaalde pagina’s worden geweigerd van de website.
Cookies en andere trackers
De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site hebt verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site hebt verbroken).

Het VVV-kantoor van Val de Drôme gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:
een dienst uw apparatuur laten herkennen, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren op elke webpagina die erom vraagt.
Het VVV-kantoor van Val de Drôme] gebruikt cookies om verkeer en gegevens over

Sites om:
het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
het VVV-kantoor van Val de Drôme te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met de diensten om deze te verbeteren.
Het VVV-kantoor van Val de Drôme kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens hem uit te voeren en in het bijzonder voor:
uw surfgedrag analyseren en het publiek voor de Sites en Applicaties meten;
uw interessegebieden analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
u toestaan ​​om de inhoud van de Applicatiesites met andere mensen op sociale netwerken te delen of om deze andere mensen te laten weten wat u kijkt of wat u denkt (bijv. de “Vind ik leuk”-knop op Facebook)
In dit geval kunnen onzichtbare “pixels” en cookies van deze externe providers worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag anoniem wordt gemaakt. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, om rapporten over de activiteit op de site op te stellen voor het toeristenbureau van Val de Drôme en om u betere diensten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften. Ze zullen uw IP-adres niet associëren met andere van hun gegevens.

Wanneer u door de site bladert, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. De eerste keer dat u een cookie ontvangt, krijgt u een melding en kunt u dus beslissen om deze te accepteren of te weigeren. Door de Sites te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik door het VVV-kantoor van Val de Drôme van dergelijke cookies.

U kunt uw browser ook configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit echter het geval is, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de Site niet correct werken en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen of diensten van de Site.

Als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, verwijzen wij u naar artikel 8: Uw rechten.

U kunt toegang krijgen tot uw cookiebeheerpaneel om de opslag en het lezen van cookies te configureren.
Dataretentie
Op type gegevens:
Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): max. 3 jaar. ;
Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
Locatiegegevens = 48 uur;
We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor een periode die noodzakelijk en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons heeft gehad en op uw initiatief heeft uitgevoerd.
Na de bovengenoemde termijnen worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 – Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Zoals hierboven aangegeven, verstrekt u uw persoonsgegevens op vrijwillige basis.
Persoonlijke gegevens worden over het algemeen verzameld voor de behoeften van de activiteit van het VVV-kantoor van Val de Drôme] zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van het VVV-kantoor van Val de Drôme, betere aanpassing van producten en diensten van het VVV-kantoor van Val de Drôme om de behoeften van klanten of de naleving van de wettelijk voorziene rapporteringsverplichtingen, en andere gelijkaardige activiteiten.
Het VVV-kantoor van Val de Drôme verzamelt en gebruikt persoonsgegevens over u voor zijn activiteiten en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor de volgende doeleinden:
– u in staat stellen informatie op te vragen en te verkrijgen over het VVV-kantoor van Val de Drôme] en de producten en diensten van het VVV-kantoor van Val de Drôme;
– u interactief en gepersonaliseerd gebruik van de site mogelijk te maken;
– u toestaan ​​om door onze Sites te bladeren en onze inhoud aan uw apparaat aan te passen om uw browsen te verbeteren;
– uw behoeften en interessegebieden in kaart te brengen en u de meest geschikte producten en/of diensten aan te bieden;
– u toestaan ​​een account te openen en te beheren om toegang te krijgen tot alle functies en opties die worden aangeboden door de Sites en Applicaties;
– u in staat stellen om te communiceren met andere gebruikers van de site;
– het VVV-kantoor van Val de Drôme toestaan ​​enquêtes te beheren;
– het VVV-kantoor van Val de Drôme zijn marketingactiviteiten laten beheren;
– het VVV-kantoor van Val de Drôme in staat stellen om zijn commerciële relaties te beheren: kansen, commercials, commerciële aanbiedingen, aankopen, contracten, bestellingen, facturen, enz;
– bied je aan oms commerciële of ondersteunende diensten;
– u in staat stellen producten of diensten af ​​te nemen;
– kunt u zich inschrijven voor seminars, webinars of evenementen;
– het VVV-kantoor van Val de Drôme in staat stellen zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te beheren: ontwikkelingsverzoeken, incidenten, kwaliteitsproblemen, tests, enz. ;
– sollicitaties verwerken en wervingsbronnen beheren;
– onthoud de informatie die u in de formulieren hebt ingevoerd (bijvoorbeeld uw gebruikersaccount);
– u toestaan ​​om onze inhoud op sociale netwerken te delen;
informatie en/of externe communicatie verzenden;
– de prestaties van deze advertenties analyseren;
– nieuwsbrieven versturen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door het betreffende vakje aan te vinken,
– commerciële aanbiedingen van partners sturen, indien u hiermee heeft ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken.

Met inachtneming van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u door het verstrekken van uw e-mailadres uitdrukkelijk toestemming aan het VVV-kantoor van Val de Drôme om deze te gebruiken met andere Persoonsgegevens die nuttig zijn om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme zal uw e-mailadres waarschijnlijk ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de site).

Artikel 6 – Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De “verwerking” van Persoonsgegevens omvat in het bijzonder het gebruik, de bewaring, de registratie, de overdracht, de aanpassing, de analyse, de wijziging, de aangifte, het delen en de vernietiging van de Persoonsgegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europees Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door het VVV-kantoor van Val de Drôme

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens die ze mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Val de Drôme elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 – Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie en waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door verder te gaan om de site te gebruiken, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de bijbehorende gebruiksvoorwaarden en dit beleid, draagt ​​u uw persoonlijke gegevens over aan de Europese Unie en stemt u in met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt binnen het VVV-kantoor van Val de Drôme voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme kan uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat het ervoor zorgt dat entiteiten buiten de Europese Unie, alvorens ze door te geven, een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.

Als het VVV-kantoor van Val de Drôme verneemt dat een derde partij aan wie het VVV-kantoor van Val de Drôme Persoonsgegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, Persoonsgegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit Beleid na te leven of in strijd met de toepasselijke wetgeving , Het VVV-kantoor van Val de Drôme zal alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om het VVV-kantoor van Val de Drôme al dan niet te machtigen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme kan ook worden verplicht om uw Persoonsgegevens aan derden door te geven als het VVV-kantoor van Val de Drôme van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor diensten van hosting door een derde partij) of om haar wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van verkoop van activa aan een derde partij, wijziging van zeggenschap of gehele of gedeeltelijke liquidatie van LVVV-kantoor Val de Drôme.

Bovendien kan het VVV-kantoor van Val de Drôme uw persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin u zich bevindt voor de doeleinden van de activiteit van het VVV-kantoor van Val de Drôme. Het VVV-kantoor van Val de Drôme kan uw Persoonsgegevens ook delen met zakelijke partners wanneer het VVV-kantoor van Val de Drôme en de commerciële partner gezamenlijk een evenement sponsoren of gezamenlijk deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme kan uw Persoonsgegevens doorgeven als de wet dit vereist of als het VVV-kantoor van Val de Drôme te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevel, dagvaarding of andere rechterlijke beslissing) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het VVV-kantoor van Val de Drôme, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien de toepasselijke wetgeving het toelaat, kan het VVV-kantoor van Val de Drôme uw persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te bezorgen.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of op een andere methode die door het VVV-kantoor van Val de Drôme geschikt wordt geacht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van het VVV-kantoor van Val de Drôme].

Artikel 9 – Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens
U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, al naargelang het geval, te corrigeren of aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.
Uw recht om uw gegevens te wissen
U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
u trekt de eerder gegeven toestemming in;
u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
de verwerking van persoonsgegevens niet voldoet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.
De uitoefening van dit recht is echter niet mogelijk wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is op grond van de wet- of regelgeving en in het bijzonder, bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Uw recht om gegevensverwerking te beperken
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen in de gevallen voorzien door wet- en regelgeving.
Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.
Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
Sinds 25 mei 2018 heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:
alleen uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
declaratieve persoonsgegevens evenals de hierboven genoemde persoonsgegevens;
persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het bedrijfsgeheim.
Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door het VVV-kantoor van Val de Drôme.
Uw recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer de gegevensverwerkingen die wij uitvoeren zijn gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere operaties waarvoor u toestemming had gegeven in twijfel worden getrokken.
Uw recht om in beroep te gaan
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.
Uw recht om postmortale richtlijnen vast te stellen
U heeft de mogelijkheid om richtlijnen te definiëren met betrekking tot de bewaring, verwijdering en communicatie van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk voor het respecteren van de wil van de overledene in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijk wettelijk kader.
Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?
Alle hierboven genoemde rechten kunnen worden

worden uitgeoefend:
per post naar het volgende adres: OT Val de Drôme chemin des Fouilles 26400 Allex, onder bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart en bewijs van adres;
via ons e-mailadres [email protected] Er wordt dan een procedure naar u gestuurd om uw identiteit te valideren.
Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en alle gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden aan het einde van de laatste permanent verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. 3 maanden in totaal.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Als het echter gaat om het uitoefenen van het recht op informatie, zijn we mogelijk niet verplicht om ernaar te handelen als:
je hebt deze informatie al;
het vastleggen of doorgeven van uw persoonsgegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
communicatie van informatie onmogelijk blijkt;
het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 – Gegevensbeveiliging en ontvangers

Het VVV-kantoor van Val de Drôme zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven om het te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen neemt het VVV-kantoor van Val de Drôme technologieën op die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens hun overdracht. Ondanks de inspanningen van het VVV-kantoor van Val de Drôme om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan het VVV-kantoor van Val de Drôme de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van informatie.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers en dienstverleners van het VVV-kantoor van Val de Drôme die deze nodig hebben bij de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en riskeren disciplinaire maatregelen en/of andere sancties indien zij deze verplichtingen niet nakomen.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet U ervoor zorgen dat U Uw sessie afsluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 – Conflictoplossing

Hoewel het VVV-kantoor van Val de Drôme redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Het VVV-kantoor van Val de Drôme houdt zich echter bezig met het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens. Als u redenen heeft om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in gevaar is gebracht of dat ze zijn misbruikt, wordt u verzocht contact op te nemen met het toeristenbureau van Val de Drôme op het volgende adres: [email protected].

Het VVV-kantoor van Val de Drôme zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of het misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 – Contact

Voor vragen over dit beleid, om geen informatie meer te ontvangen van het toeristenbureau van Val de Drôme of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: bonjour@valleedeladrome .com

Artikel 13 – Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van het VVV-kantoor van Val de Drôme en de omstandigheden of indien wettelijk vereist. Wij nodigen u dan ook uit om regelmatig kennis te nemen van de updates.

Laatste wijziging: 26/11/21